13

Wstecz           Następna strona
  686. Diody, tyrystory, moduły diodowe i tyrystorowe, tranzystory POWER MOS, moduły IGBT
687. Inteligentne moduły mocy SkiiPACK (IGBT ze steownikami)
688. Diody i mostki prostownicze, diody Zenera, diody Schottky
ego
689. Kondensatory ceramiczne i tantalowe, kondensatory mikrofalowe i wysokonapięciowe
690. Rezystory i drabinki rezystorowe, warystory, kwarce, rezonatory ceramiczne,
691. Przetworniki piezoelektryczne, filtry z falą powierzchniową, złącza
692. Kondensatory foliowe miniaturowe, standardowe, specjalistyczne, wąskotolerancyjne, niskostratne, odkłucające
693. Indukcyjne i pojemnościowe łączniki zbliżeniowe, łączniki optoelektroniczne i elektromeczaniczne
694. Czujniki pola magnetycznego, czujniki ultradźwiękowe, systemy identyfikacyjne, sterowniki
695. Liniowe i obrotowe czujniki położenia
696. Przyciski, wyłączniki, osprzęt sygnalizacyjno-meldunkowy
697. Termometry, manometry, wodomierze, czujniki, przetworniki, ciepłomierze, wskaźniki
698. Rejestratory regulatory, sterowniki, zawory regulacyjne
699. Bezpieczniki, wyłączniki, przekaźniki, styczniki, przyciski, źródła światła, osprzęt montażowy
701. Mierniki wilgotności, pH metry, obrotomierze, cyfrowe rejestratory temperetury i wilgotności
702. Data-Loggery temperatury, rejestratory cyfrowe i data-loggery różnych wielkości fizycznych
703. termometry dla przechowalnictwa, przenośne i kieszonkowe termometry spożywcze
704. Rejestratory temperatury dostarczonych wyrobów z wydrukiem, sondy i czujniki temperatury art. spożywczych
705. Rejestratory temperatury pastylkowe dla przechowalnictwa
706. Obudowy, szafy rozdzielcze, pulpity sterownicze, systemy zawieszeń
707. Standardowe obudowy aluminiowe, obudowy aluminiowe Aluform, obudowy ze stali nierdzewnej,
708. Obudowy kompaktowe, poliestrowe, z poliwęglanu i ABS, kołnierzowe z poliestru, itp.
709. Przenośne obudowy sterujące, systemy nośne, systemy zawieszeń, przepusty kablowe
710. Przepusty kablowe i akcesoria do obudów Ex, zasilacze i klimatyzacja obudów
711. Klimatyzacja obudowy, zespoły zasilające, narzędzia,
712. Elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy ESP-50, przekaźnik elektroniczny EP-70,
713. Dwustanowy przetwornik impedancji DPZ-2R, Elektroniczny regulator poziomy cieczy ERP-1
714. Sonda konduktometryczna przewodowa SK-50, pływakowy sygnalizator poziomu PSP-2 i MAC-3
715. Sterownik naprzemiennej pracy pomp, szybki regulator napełnienia cieczą,
716. Przekaźnik pośredniczący iskrobezpieczny PPI- Ex, ultradźwiękowe mierniki poziomu cieczy
717. Przechyłowy sygnalizator ciał sypkich SPW-1, przepływomierz elektromagnetyczny, EMF-51-12
718. Ultradźwiękowy zestaw do pomiaru przepływu ze zwężką Venturiego KPV
719. Manometry MUX, MIX, MUR, MIR do dokładnych pomiarów
720. Sonda pehametryczna SPZ-1, Głowice pehametryczne samoczyszczące (pH)
721. Obudowy skrzynkowe ARIA, Szafy przemysłowe typu Aria
722. Tłokowy czujnik przepływu, tłokowy miernik przepływu, turbinkowy przetwornik przepływu,
723. Elektromagnetyczny przetwornik przepływu, pływakow} miernik przepływu,
724. Łopatkowy czujnik i miernik przepływu, tłokowy c:ujnik pbzepływu, zembatkowy przetwovnik przepły7u
725. Przetwornik sygnałów smart, Wskaźnik przepływu cieczy wziernikowy/wirnikowy, kulkowy wckaźnik przepływu
726. Klapowy wskaźnik przepływu, pływakowy czujnik poziomu, Termoanemometryczne sygnalizator9 przepłiwu
727. Bimetalowy czujnik temperatury, piezorezystywny przetwornik ciśnienia
728. Przepływomierze turbinowe, mlekomierz, pomiar przepływu w kanałach otwartych
729. Przepływomierz konduktometryczny, ultradźwiękowy, uniwersalny, inspekcyjny
730. Przenośny miernik prędkości cieczy, zwężkowe koryta pomiarowe, przelew mierniczy do pomiaru przepływu
731. Hydrostatyczny przetwornik poziomu, ultradźwiękowy miernik poziomu, mikroprocesorowy sterownik pomp
732. Sondy turbinowe, Przepływomierze turbinowe, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, masowe, wirowe
733. Bezpośrednio sterowane zawory elektromagnetyczne, z serwosterowaniem i wspomaganiem podnoszenia tłoka,
734. Zawory elektromagnetyczne regulacyjne, zawory sterowane pneumatycznie,
735. Mętnościomierz na niski zakres, mentnościomierz powierzchniowego rozproszenia,
736. Mętnościomierz do kontroli wód popłucznych
737. Analizator zasadowości, twardości (w niskim zakresie) amoniaku, azotu, monitorowanie wody ultraczystej, pitnej
738. Analizator krzemionki, aluminium, hydrazyny, fosforanów i odtleniaczy, monitorowanie wody ultra czystej, kotłowej
739. Analizator wody pitnej, demineralizacji
740. Analizator zawartości amoniaku, azotanów, fluorków i cyjanków w ściekach sterowanie procesami oczyszczania wody
741. Analizator zawartości amoniaku, twardości, chromu, żelaza, miedzi, cynku, fosforu, aluminium
742. Analizator zawartości krzemionki w wodzie, ściekach i procesach chemicznych, sterowanie procesami chemicznymi
743. Analizator, pomiary spektrofotometryczne wody i ścieków, oznaczanie koloru wody i ścieków, oleju w wodzie
744. Analizatory pH i redox w wodzie pitnej, ściekach, pracy wierz chłodniczych, kontroli zaworów spustowych kotłów
745. Analizatory pH, kontroli procesów odwróconej osmozy, produkcji cukru, papieru, procesów galwanicznych
746. Analizator przewodności do monitorowania przewodności w wodzie pitnej, szerokiej gamie procesów przemysłowych
747. Analizator chloru, monitor twardości wody w stacjach uzdatniania, tlenomierz
748. Analizator w gospodarce wodno ściekowej, nadzór i rozliczanie zrzutów ścieków
749. Urządzenie do automatycznego poboru próbek ścieków itp.
750. Przetwornice częstotliwości, filtry, odwadniacze dla chłodnictwa, styczniki, rozruszniki silników,
752. Hermetyczne urządzenia chłodnicze firmy
753. Presostataty, termostaty, przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury
754. Przepływomierze, elektromagnetyczne, masowe, ultradźwiękowe, przetwornik ilości tlenu
755. Styczniki, wyłączniki silnikowe zabezpieczające przed zwarciem i przeciążeniem, przekaźniki czasowe
756. Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, ciśnieniomierze z separatorami, wielokanałowy elektroniczny
757. Elektroniczny rejestrator danych, rejestrator modułowy danych,
758. Jednokanałowy miernik ciśnienia i różnicy ciśnień oraz z sondami do pomiaru poziomu cieczy
759. Analogowe sondy poziomu do pomiaru cieczy agresywnych, zanieczyszczonych i czystych
760. Miniaturowe przetworniki do pomiarów statycznych i dynamicznych ciśnienia absolutnego i podciśnienia
761. Przemysłowe przetworniki ciśnienia z separatorem odległościowym,
762. Minitron przetwornik ciśnienia do pomiarów statycznych i dynamicznych
763. Piezorezystancyjne przetworniki ciśnienia, aparatura do pomiaru ciśnień
764. Przetworniki przemieszczeń liniowych
765. Przekaźniki czasowe
767. Manometry z rurką Bourdona, manometry z elementami membramowymi, puszkowymi, ciśnienia absolutnego
768. Manometry różnicowe, standardowe, tablicowe, do pomiaru ciśnienia gazów technicznych
769. Manimetry do pomiaru ciśnienia cieczy, obudowa z tworzywa, przemysłowe, bezpieczne
770. Manometry z obudową z odkówki mosiężnej z cieczą wypełniającą, stali nierdzewnej
771. Manometry w obudowie kwadratowej, do pomiaru wysokich ciśnień 4000 bar
772. Manometry wzorcowe, bezpieczne z zaworem,
773. Przetwornik ciśnieniowy z lokalnym odczytem wskazań, zawory manometryczne, odcinające, styki alarmowe
774. Wsporniki i rurki syfonowe do montażu manometrów, złączki i uszczelki
775. Przekaźnik kontrolny przełączający styki ciśnienia, Blok sterujący dla czujników indukcyjnych ciśnienia
776. Manometry membranowe, ze zstali nierdzewnej, kompaktowe, manometry puszkowe
777. Precyzyjne manometry wzorcowe
778. Manometr różnicowy z bocznym odczytem ciśnienia i zaworem wyrównawczym
779. Manometr różnicowy z wejściem równoległym, Manometr z wejściem osiowym
780. Manometr różnicowy dla bardzo niskich ciśnień cieczy i gazów
781. Termometry tarczowe, bimetaliczne, ciśnieniowe gazowe, dla klimatyzacji
782. Termometry tarczowy wysokiej jakości, przemysłowe z trzonem skrętnym
783. Termometry ciśnieniowe gazowe z odczytem zdalnym, z kapsułami montowanymi powierzchniowo
784. Pochwy do termometrów ze stopu miedzi, stal nierdzewna, stal węglowa
785. Przetworniki ciśnienia, cyfrowe i analogowe urządzenia wskazujące i rejestrujące, urządzenia robocze
786. Linie transformatorów i bloki energetyczne w wykonaniu iskrobezpiecznym
787. Przenośne i stacjonarne kalibratory precyzyjne ciśnienia
788. Przetwornik z możliwością samospłukiwania, z elementem chłodzącym, przetwornik ciśnienia w obudowie
789. Przetwornik ciśnienia zanurzeniowy, przetwornik precyzyjny, ze stożkową podkładką uszczelniającą
790. Przetwornik z wyświetlaczem cyfrowym, do pomiaru ciśnienia we wtryskarkach
791. Wskaźnik analogowy do montażu tablicowego, wskaźnik cyfrowy do montażu tablicowego
792. Przenośny precyzyjny kalibrator ciśnienia z pompką, oprogramowanie dla precyzyjnych kalibratorów
793. Sądy radarowe i ultradźwiękowe do ciągłego bezdotykowego pomiaru poziomu, sondy pojemnościowe
794. Sondy hydrostatyczne, hydrostatyczny przetwornik poziomu, sygnalizatory wibracyjne Ex, sondy przewodnościowe
795. Sygnalizator pływakowy poziomu, sonda elektromechaniczna, komora pomiarowa, sygnalizator przewodnościowy
796. Hydroststyczny przetwornik poziomu, izotopowy miernik poziomu
797. Kompleksowy system pomiarowy poziomu dla zbiorników magazynowych, radarowy miernik poziomu
798.
799. Uniwersalne narzędzie pomiarowe dla stacji paliw i małych zbiorników pomiar paliwa i wody dennej
800. Pionowe zestawy do pomiaru przepływu paliw dla stacji załadowczych cystern
801. Samochodowy zestaw pomiarowy przepływu paliw
802. Zestaw pomiarowy przepływu paliw przy grawitacyjnym spływie
803. Objętościowe przepływomierze do pomiaru przepływu paliw, przepływomierze masowe
804. Przepływomierze owalno-kołowe dla cieczy petrochemicznych, systemów załadowczych cystern
805. Przepływomierze objętościowe, owalno-kołowe, elektromagnetyczne, bezinwazyjne ultradźwiękowe, turbinowe,
806. Czujnik przepływu, kryza wręgowa, klasyczna okrągła rurka spiętrzająca
807. Programowalny wskaźnik/licznik z wejściem impulsowym, Wskaźnik cyfrowy, mikriprocesorowy wskaźnik cyfrowy
808. Programowalny wskaźnik/licznik z wejściem analogowym, impulsowym, mikroprocesorowe rejestratory drukujące Ink-Jet
809. Licznik energii cieplnej pary, komputer przepływu pary wodnej, cieczy lub gazów, cyfrowe rejestratory danych
810. Czujnik temperatury z osłoną ceramiczną, czujnik radiacyjny -45 do 2760 stopni C,
811. Pirometr przenośny, kamera termowizyjna, pirometr stacjonarny,
812. Regulator temperatury, mikroprocesorowy regulator temperatury
813. Najmniejszy na świecie regulator PID TROL 2220 Fuzzy Logic
814. Mikroprocesorowy regulator PID, separatory, separatory in-line, separator z wysuniętą membraną
815. Igłowe zawory odcinające jednodrogowe i rozdzielające, igłowe zawory blokowe 3 drogowe i 5 drogowe
816. Igłowe zawory miniaturowe i ich zespoły, igłowe zawory dozujące, zawory kulowe kwasoodporne
817. Zblokowane zespoły zaworów igłowych i kulowych, akcesoria do zaworów igłowych i kulowych
818. Prefabrykowane węzły instalacyjne zaworów igłowych i kulowych
819. Odwadniacze dzwonowe, odwadniacze pływakowo-termostatyczne, odwadniacze dla powietrza i innych gazów
820. Odwadniacze bimetaliczne termostatyczne, termodynamiczne, separator dla pary i powietrza
821. Filtry dla instalacji parowych lub wodnych o różnych wymiarach oczek siatki
822. Nawilżacze dla instalacji parowych zapowietrzonych oraz o dużych wydajnościach
823. Odpowietrzniki dla instalacji parowych i amoniakalnych termostatyczne, pływakowe, żeliwa, stali nierdzewnej
824. Pompy kondensatu zasilane parą wodną, zawór regulacyjny z napędem elektrycznym, zawór redukcyjny
825. Zawór redukcyjno-schładzający, schładzacz dla pary przegrzanej
826. Regulator temperatury bespośredniego działania
827. Przepływowy wymiennik ciepła o wydajności do 30 t/h
828. Elektryczny siłownik liniowy (brak wybiegu)
829. Miernik ciągłego pomiaru wilgotności, mikrofalowy miernik wilgotności, miernik gęstości, izotopowy
830. Miernik gęstości osadu, przetwornik gęstości dla cieczy, przetwornik wilgotności, pH metry
831. Konduktometry solomierze, Tlenomierz do wody, chloromierz, miernik optoelektroniczny, refraktometry,
832. Analizator wody, opomiarowanie kotłów, pyłomierze, detektory gazów
833. Kalibratory sygnałów prądowych, Kalibrator czujników rezystancyjnych, kalibrator/symulator termoelementów
834. Kalibrator sygnałów napięciowych, Kalibrator sygnałów elektrycznych, przenośny kalibrator w różnych odmianach
835. Przenośny manometr-kalibrator, Kalibrator temperatury, kalibrator ciśnienia, stacja kalibracyjna
836. Podręczny piecyk kalibracyjny średnio i wysokotemperaturowy, termometr precyzyjny, pompka pneumatyczna
837. Precyzyjny termometr metrologiczny dokładność 0,005 rozdzielczość 0,0001, pompka podciśnienia
838. Waga taśmiciągowa, z mostem ważącym, waga do wózka widłowego, waga elektroniczna podwieszana
839. Waga pomostowa samochodowa 30-100 ton współpraca z terminalami EV 2001 drukarką itp.
840. Ubytkowy dozownik wagowy, wysokowydajny przepływomierz piętrzący z komorą wyrównawczą, waga izotopowa
841. Łagodny rozruch i zatrzymanie silników klatkowych
842. Cyfrowa uniwersalna przetwornica częstotliwości 0-1000 Hz programowalne wej/wyj, nieograniczona liczba startu
843. Cyfrowa przetwornica częstotliwości małej i dużej mocy, napęd prądu stałego
844. Sterowniki programowalne, przepływomierze
845. Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, pyłomierze, ciągły monitoring dymu i pyłu
846. Wielo i jednokanałowe, przenośne analizatory gazów, gazy toksyczne, palne, tlen, przepływomierze magnetyczne
847. Przenośny ultradźwiękowy przepływomierz cieczy w rurociągach 3000 pomiarów, 100 pkt pomiarowych, RS232
848. Analogowy przetwornik poziomu cieczy, elektromeczaniczne poziome i pionowe sygnalizatory poziomu
849. Elektroniczne i ultradźwiękowe sygnalizatory poziomu cieczy Ex,

Następna strona

 

Artom Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Romuald Pociej
76-200 Słupsk, ul. Mieszka I, 6C, lok. 1
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail:
artom@artom.com.pl
e-mail:
artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl